14.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Aries

 14.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Gemini

 14.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Taurus

 14.0 incl. VAT
 14.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Schnauzer

 20.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Domestic Cat

 12.0 incl. VAT

Tin figures

Figure European Cat

 12.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Hare

 10.0 incl. VAT
 23.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Horse Racing

 20.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Horse Pony

 20.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Little Goat

 10.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Polar Bear

 14.0 incl. VAT
 10.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Virgo

 14.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Tarantula

 25.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Pluto Disney

 8.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Persian Cat

 12.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Poodle

 20.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Pisces

 14.0 incl. VAT
 14.0 incl. VAT
 12.0 incl. VAT
 12.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Owl

 20.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Scorpio

 14.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Dragon Smaug

 31.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Sagittarius

 14.0 incl. VAT
 12.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Libra

 14.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Squirrel

 10.0 incl. VAT
 12.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Howling Wolf

 18.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Sitting Wolf

 18.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Wolf Cub

 18.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Frog Prince

 14.0 incl. VAT
 16.0 incl. VAT
 10.0 incl. VAT

Tin figures

Figure Gold Pig

 8.0 incl. VAT